Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยมีนายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมพิจารณาผู้ที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษก่อนนำเสนอไปยังจังหวัดยะลาต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com