Menu Close

รองผอ.สช.จ.ยะลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 (ระดับศูนย์สอบ)

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิรันดะแซรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 (ระดับศูนย์สอบ) โดยมีนายพิทยาเพชรรักษ์ศึกษาธิการจังหวัดยะลาณห้องบุหงารายาโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com