Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมหารือในประเด็นข้อสั่งการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประเด็นการมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุไฮลา แซสะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือในประเด็นข้อสั่งการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประเด็นการมุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com