Menu Close

รองผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2564โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com