Menu Close

รองผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้าย สพม.ยะลา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา โดยมี นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด และ นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา (โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา)

https://www.pourhauslakewood.com