Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวสุไฮลา แซสะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์2564 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

https://www.pourhauslakewood.com