Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening โรงแรม @INN YRU

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสายใจ สันติวัฒนาพร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening โรงแรม @INN YRU โดยมี ผศ.ดร.สมบัติโยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ฯ@INN YRU มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com