Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติและแนวทางตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา(หลังเก่า) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การจัดประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์

https://www.pourhauslakewood.com