Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี อูคุวะห์เกมส์ ครั้งที่ 20

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสี อูคุวะห์เกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 จัดระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ลานกีฬาโรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด

https://www.pourhauslakewood.com