Menu Close

รอง ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวพบปะ การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบด้านอิสลามศึกษา I-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกล่าวพบปะกับคณะกรรมการระดับสนามสอบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอรามัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com