Menu Close

บุคลากร สช.จ.ยะลา ร่วมแต่งกาย ด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามโครงการ “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมแต่งกาย ด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และมติ ค.ร.ม.มาตรการส่งเสริม และสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ในการดำรง ชีวิต การปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ #สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน#

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com