Menu Close

บุคลากร สช.จ.ยะลา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายสัญชัย มัดดา พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ นายฮายาตุล วาหะ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ นายมุรชีดี กาลอ ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา นายรอดี กาเน็ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา นางรอกีเย๊าะ บาเหะ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา โฮเทล จังหวัดสงขลา

https://www.pourhauslakewood.com