Menu Close

รองผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดและกล่าวพบปะ การอบรมปฏิบัติการ”การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” สำหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์สะอาผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลามอบหมายให้นายนิรันดะแซรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวพบปะการอบรมปฏิบัติการ “การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” สำหรับครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพร้อมด้วยนางสาวสูไฮลาแซสะนักวิชาการศึกษาชำนาญการณห้องประชุมหลูหุ้ยชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอ.เมืองยะลาจ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com