Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมกลั่นกรองตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองตัวชี้วัดรายบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com