Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา บรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจากสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ให้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานในสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา” โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีผู้บริหาร กศน. ครูอาสาฯปอเนาะ และโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัดยะลา ร่วมรับฟัง

https://www.pourhauslakewood.com