Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจความพร้อมการขออนุญาตโอนกิจการของโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตโอนกิจการของโรงเรียนอนุบาลมุสลิมวิทยา ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3702/2563 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายนาวี สะแปะอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการฯลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาต ณ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมวิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผลการพิจารณาการขออนุญาตในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com