Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบคณะทำงานระดับศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบคณะทำงานระดับศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com