Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com