Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดยะลา ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดยะลา ประจำเดือนกันยายน ณ อาคารศรีนิบง เทศบาลนครยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน. # ภาพ:นางสาวโรสนา เจ๊ะเต๊ะ พนักงานจัดการงานทั่วไป นางสาวนันท์นภัส ไกรนรา พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

https://www.pourhauslakewood.com