Menu Close

เจ้าหน้าที่ สช.จ.ยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอ ร่วมกับคณะ ของ สช.ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลประเมินผลและติดตามระหว่างการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ณ โรงเรียนในสังกัด

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วม ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลประเมินผลและติดตามระหว่างการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อำเภอบันนังสตา โรงเรียนอนุบาลดารุลฮาดิษ อำเภอกรงปินัง โรงเรียนกาบังศาสนศาสตร์วิทยา อำเภอกาบัง และโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา #ภาพ: เจ้าหน้าที่ สช.จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com