Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมยะลา ยาลอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com