Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดพิธีเปิดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับจังหวัดยะลา
………………………………………………

  • [ ] นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับจังหวัดยะลา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจะงหวัดยะลา กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน นักกีฬา กองเชียร์ บุคลากรในสังกัด ร่วมในพิธีเปิด การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย 11 คน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ ดำเนินการถลฝจัดการแข่งขัน มีโรงเรียนในสังกัดจังหวัดยะลา ส่งทีมเข้าร่วมเเข่งขันทั้งหมด 12 ทีม ได้กำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27 , 28 และ 30 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลา และสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันะะแดัต เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศ แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และลดปัญหาสิ่งเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนในการออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
https://www.pourhauslakewood.com