Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ อายุไม่เกิน 16 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยการแข่งกีฬาฟุตบอลฯ ดังกล่าว จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27,28,30 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา และสนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลา อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com