Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ ที่เข้าร่วมการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ อำเภอเมืองยะลา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ ที่เข้าร่วมการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com