Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ ผอ.สช.อ.เทพา

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี และนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาอำเภอนาทวี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา โดยมีนายประเสริฐ เเก้วเพชร เป็นประธานกรรมการฯ และนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

https://www.pourhauslakewood.com