Menu Close

ผอ. สช.จ.ยะลา และ รอง ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ ผอ.สช.อ.เจาะไอร้องและสุไหงโกลก

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนายอามีน กะดะเเซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ จำนวน 2 ราย ได้เเก่
1.นายราชวัตร เด่นตุลาการ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเจาะไอร้อง
2.นายมะยูฮา มามะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสุไหงโกลก

โดยมีนายประเสริฐ เเก้วเพชร ประธานกรรมการ มีนายวาฟิก เปาะเตะเตะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

https://www.pourhauslakewood.com