Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมติดตามคณะรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในช่วงการเปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 1

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมติดตามคณะของนายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในช่วงการเปิดเรียน on site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้แก่ ณ โรงเรียนหวังดี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

https://www.pourhauslakewood.com