Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายซาอูดี สาและ พนักงานจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)

https://www.pourhauslakewood.com