Menu Close

สช.จ.ยะลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติกาดดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการ”พาน้องกลับบ้าน”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามโครงการ”พาน้องกลับบ้าน” โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธาน และนางสาวสุณิสา หนูชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม รร.พัฒนาวิทยา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com