Menu Close

รองผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับการจ้างงานก่อสร้างสิ่งประกอบอาคารสช.จ.ยะลาโดยวิธีคัดเลือก

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 14.00น.นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับการจ้างงานก่อสร้างสิ่งประกอบอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ที่ 82/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com