Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมหัวหน้ากลุ่มในสังกัด เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เพื่อหารือและแจ้งข้อราชการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ชั้น 2 หมู่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com