Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของนายแวอิสมาแอ แวดือราแม และครอบครัว ซึ่งขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวปวีนา มัดดา พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา และนายสัญชัย มัดดา พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของนายแวอิสมาแอ แวดือราแม และครอบครัว ซึ่งขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com