Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน”ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com