Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมสัมมนาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานใกล้ตัวกับเยาวชน ชี้แจงโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมสัมมนาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานใกล้ตัวกับเยาวชน ชี้แจงโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดยะลาและโรงเรียนศานติธรรม จัดโดย สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมโรงเรียนศานติธรรม ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com