Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการทำงานกับคณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน เเละโรงเรียนโรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนางสาวสุณิสา หนูชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการทำงานกับคณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียน โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เเละโรงเรียนโรงเรียนอาสาศาสตร์วิทยา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนแบบ ON-SITE โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการเตรียมพร้อมในทุกด้าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ทั้งการจัดระบบคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนด้วยชุดตรวจ ATK การเว้นระยะห่างในการเข้าแถว การจัดสถานที่ในโรงเรียน ห้องเรียน เเละการบริหารจัดการเรื่องการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ และคณะผู้บริหารโรงเรียนจากทั้งสองโรงเรียนให้การต้อนรับ

https://www.pourhauslakewood.com