Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 9/2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 9/2563 โดยนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวธนรัฐ สัสดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา #ภาพข่าว ปชส.กศน.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com