Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนกาคใต้ ครั้งที่ 11

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และนางสาวสุณิสา หนูชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนกาคใต้ ครั้งที่ 11 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการเปิดเรียน on site และ ผลการฉีดวัคซีนในสถานศึกษาเอกชนกับ ศบค. ส่วนหน้า ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจ.ยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com