Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมต้อนรับท่าน รองผู้ว่าราชการจ.ยะลาและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ยะลา นราธิวาส

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ยะลา นราธิวาส กิจกรรมในโครงการพัฒนาวิชาชีพด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับและกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยโรงเรียนคัมภีร์วิทยาร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ศาลาประชาคมเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com