Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) โรงเรียนในอำเภอยะหา

วันที่ 13 กันยายน 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนาวี สะแปอิง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา และนางสุมลทิพย์ ชูเรือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนแสงสวรรค์ศาสตร์ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกโรงเรียนที่ได้ให้การต้อนรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี

https://www.pourhauslakewood.com