Menu Close

สช.จ.ยะลา เข้าร่วมการอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในการเริ่มใช้งานและการบริหารจัดการดูแลรักษา DLTV เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สช.จและสช.อ.เข้าร่วมการอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในการเริ่มใช้งานและการบริหารจัดการดูแลรักษา DLTV เบื้องต้น ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. #ภาพข่าว:นางนูรอาเฟียซ อายุ

https://www.pourhauslakewood.com