Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุม คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ที่ 26/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

https://www.pourhauslakewood.com