Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา มอบเงินสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรในสังกัด

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30.นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวนายรอดี กาเน็ง ผู้ชำนาญการอิสลามศึกษา เนื่องด้วยบิดาป่วยเป็นโรคนิ่ว นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา  สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  .ท่าสาปอ.เมืองยะลา .ยะลา 

https://www.pourhauslakewood.com