Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกรงปินัง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com