Menu Close

สช.จ.ยะลา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดเพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดเพื่อคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com