Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยะลา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา) เป็นประธานพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 โดยมี นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 (ผอ.สพป.ยล.1) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ “พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี นายนิรัน ดะแซ รองผอ.สช.จ.ยะลา นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ รองผอ.สพป.ยล.1 นายสุวิทย์ เจะโซะ รองผอ.สพป.ยล.1 ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมประกอบพิธีจำนวน 300 คน

https://www.pourhauslakewood.com