Menu Close

สช.จ.ยะลา ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาและลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com