Menu Close

ผอ.สช.จ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดยะลา

https://www.pourhauslakewood.com