Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะะลา จ.ยะลา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2084/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน ณ โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com