Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1933/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 37/4 หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com