Menu Close

สช.จ.ยะลา ลงตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 1958/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายมะยูนิ สามาลูกา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ โรงเรียนอามานะวิทยานุสรณ์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด

https://www.pourhauslakewood.com